Politi og uddannelse. Akademisering og af-akademisering

14:15

Politi og uddannelse. Akademisering og af-akademisering
Program 2016 | Søndag | Rød scene

Medvirkende:
Professor i jura ved Københavns universitet Henrik Stevnsborg i samtale med lektor ved Aalborg universitet Adam Diderichsen

Afsender:
Politihistorisk Forening

Engang havde politiet ingen politiuddannelse. Siden 1919 er politifolk blevet politiuddannet på Statens Politiskole, og siden 1920 har det været en betingelse for fastansættelse i dansk politi, at man har bestået skolens eksaminer. Om end med teoretiske elementer har denne politiuddannelse gennem tiden været meget praktisk orienteret. Da hele det danske uddannelsessystem blev omlagt i 1990’erne, således at fx skolelærere og sygeplejersker blev professionsbachelorer, blev det overvejet også at gøre politiuddannelsen mere akademisk.
I forbindelse med politireformen i 2007 blev der da også lagt op til en opkvalificering af politiuddannelsen i form af en professionsbacheloruddannelse, der skulle gøre dansk politi til et mere analytisk og problemorienteret politi.
De første studerende på den nye professionsbacheloruddannelse blev optaget i 2011, og uddannelsen blev akkrediteret i 2013. Den kom dog ikke til at leve længe: Allerede ved politiforliget i efteråret 2015 blev det besluttet at nedlægge den og forkorte politiuddannelsen til to år. Måske vi således igen bevæger os mod en af-akademisering af dansk politi?